AKS biedt een effectieve oplossing voor het samenstellen en berekenen van actuariële formules voor levens- en arbeidsongeschiktheidverzekeringen. Actuariële factoren samengesteld uit internationaal gestandaardiseerde actuariële symbolen kunnen op traditionele wijze of gebaseerd op de rekentechniek met Markov-ketens worden berekend. AKS is als component ontwikkeld op basis van de Service Oriënted Architecture.
 

Actuariële business tool

Actuarieel deskundigen maken veelvuldig gebruik van Microsoft®-Excel, waarbij ieder zijn eigen (geprogrammeerde) formules beheert. De koppeling tussen Excel en AKS maakt het mogelijk om in AKS gedefinieerde formules direct en zonder beperkingen voor berekening in Excel aan te roepen. Sterftegrondslagen en interestpercentages of rentetermijnstructuren zijn hierbij flexibel te hanteren. Hierdoor kunnen binnen Excel op eenvoudige wijze prognoses en andere berekeningen worden gemaakt. Op deze wijze kan het beheer van het actuarieel formularium en daarbij benodigde grondslagen binnen een organisatie worden geoptimaliseerd en uniformiteit worden gewaarborgd.
 

Actuariële softwarecomponent

AKS kan ook als component geïntegreerd worden met bestaande of nieuw te ontwikkelen informatiesystemen. De actuarieel deskundige kan hierdoor rechtstreeks invloed uitoefenen op actuariële berekeningen in operationele informatiesystemen.
 

AKS

  • sluit aan op de denk- en werkwijze van de actuarieel deskundige
  • beheert actuariële formules voor meerdere toepassingen op één plaats
  • vermindert softwareonderhoud; actuariële formules hoeven niet langer ‘hard’ geprogrammeerd te worden
  • vergroot flexibiliteit, verkort Time-to-Market
  • biedt door integratie in de Microsoft®-Office omgeving vele toepassingsmogelijkheden
  • is een zeer krachtig hulpmiddel voor de actuarieel expert.
     

 AKS flyer         Referentie klik hier